Belépés
e-mail:
jelszó:
Kedvencek

Utoljára megtekintett
szállások


Legújabbb szálláshelyek:

REGISZTRÁCIÓS SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről: az Eszállás Bt 9737 Bük, Honfoglalás u. 20. Cégjegyzék szám: 18-06-105792 Adószám: 22253907-1-18, mint szolgáltató ( továbbiakban Szolgáltató) a www.szallaslink.hu címen található honlap tulajdonosa, másrészről a szolgáltatási feltételeket elfogadó,  (továbbiakban Megrendelő) között az alábbi feltételekkel szerint:
 1. Szolgáltató vállalja, hogy az Interneten kiépített honlapján, a Megrendelő által a regisztráció során kitöltött adatok alapján, a szálláshelyről, szolgáltatásról, egyéb tevékenységről fényképpel ellátott internetes oldalt készít. A megrendelő saját honlapjának közvetlen átirányítását biztosítja a Megrendelő számára. A foglalásokat, érdeklődéseket e-mailben továbbítja.
 2. Megrendelő vállalja, hogy felvitt adatai a valóságnak megfelelnek. A Megrendelő hozzájárul, hogy a szolgáltatásai, szálláshelye, egyéb tevékenysége nyilvános adatait a Szolgáltató a fenti Internetes honlapján megjelentetheti.
 3. Megrendelő vállalja, hogy az évente fizetendő szolgáltatás díját a Szolgáltatónak egy összegben megfizeti. A szolgáltatás díja tartalmazza a bemutatkozó internetes oldal elkészítésének a díját, folyamatos karbantartását. A szolgáltatás megrendelésének minimális időtartama 12 hónap. Megrendelő vállalja, hogy szolgáltatás éves díját a számla keltétől számított 8 napon belül megfizeti.
 4. Megrendelő egyetért a hirdetés megtekintéséről szóló értesítéseinkkel, mely a turisztikai honlap hozzátartozó része. Ezen értesítő híreink bármikor írásban (e-mailben, levélben, telefonon) lemondhatóak.
 5. Megrendelő egyetért azzal, hogy ezt a szerződést a szolgáltatásai érdekében köti, és biztosítja a Szolgáltató részére, a szerződéshez szükséges információkat. További üzleti feltételek, különösképpen a Megrendelő más üzleti feltételei, nem kerülnek alkalmazásra, még abban az esetben sem, ha ezek nem ellenkeznek a Szolgáltató üzleti feltételeivel. Kizárólagosan a Szolgáltató üzleti feltételei érvényesek.
 6. A szerződés az elektronikus regisztrálással veszi kezdetét, a szerződés ideje 12 hónap. A szerződés meghosszabbodik minden alkalommal 12 hónappal mindaddig, amíg a Megrendelő egy felmondást be nem nyújt 3 havi felmondási idővel.
 7. Amennyiben Megrendelő megszegi a jogi megállapodást, a használati feltételeket vagy figyelmeztetés ellenére a fizetés késedelmére kerül sor, a Szolgáltatónak jogában áll kártérítést követelni, és jogában áll a szerződés bontásra és a Megrendelő hirdetésének törlésére.
 8. A Megrendelő beleegyezését adja, hogy a közvetítendő tartalmak helyességét a Szolgáltató kivizsgálja és szükség esetén kijavítja. Ennek véghezviteléhez nem kötelezi magát a Szolgáltató. Amennyiben képek, adatok vagy leírások hiányoznak, vagy hiányosan fogalmazottak, a Megrendelő feljogosítja a Szolgáltatót arra, hogy a már a Megrendelő által létező Interneten megjelenített szolgáltatásai adatait a Szolgáltató gyűjtheti, és a Szolgáltató oldalának kiegészítésére, használhatja, megjelentetheti. Megrendelő egyetért azzal, hogy a Szolgáltató ezen kép, és szöveges anyag használatára jogosult.
 9. Szerződésbontás esetén joga van a Szolgáltatónak, de nem kötelezi erre magát, hogy a Megrendelő szolgáltatását meghatározatlan időre a szolgáltatás képével, a Megrendelő szolgáltatásának nevével és címével, szolgáltatásai adataival tovább megjeleníti. A Megrendelő ezt a jogot visszavonhatja írásban, telefonon vagy e-mail-ben.
 10. Megrendelő a belépéshez szükséges adatokat (felhasználó név, jelszó) bizalmasan kezeli, harmadik fél számára nem adhatja át. Megrendelő kötelezi magát, hogy a Szolgáltató tulajdonát képező szoftvereket nem másolja. Tilos a szoftver módosítása. A Megrendelő kötelezi magát, hogy az általa a Szolgáltató weboldalára feltöltött képanyagok és szöveges adatok:
  - nem sértenek védett jogokat, mint pl. szerzői jogokat és más márkajogokat, melyek egy másik fél érdekit sértik.
  - nem sértenek nyilvános jogokat, melyek nyilvános rend és nyilvános létesítmények jogai, nem sértenek üzleti törvényeket, nem fenyegetőek, vagy közvélemény, közerkölcsöt nem sértik.
  - a tartalmak nem pornográf jellegűek,
  - nem sértik a szabad verseny jogait, nem diszkriminálóak és nem megtévesztő tartalmúak, nem tartalmaznak vírusokat, olyan káros programokat amelyek a rendszert és az adatokat sérelmezik, vagy negatív értelemben befolyásolni tudnák.
 11. A Szolgáltató a legnagyobb gonddal és körültekintéssel kezeli Megrendelő adatait. Személyes adatait harmadik fél számár a Megrendelő engedélye nélkül nem adja ki. A technika jelenlegi szintje nem teszi lehetővé szoftver hibák kizárását, bármilyen használati feltételek esetén sem, így a Szolgáltató erre nem vállal garanciát. A Szolgáltató igyekszik az Internet kimaradása és más telekommunikációs zavarok esetén, az internetes kapcsolat zavarai esetén, erőszakos behatolások esetén, az ügyfél vagy harmadik személy hibáinak esetén, vagy a használat esetén fellépő internetes vírusok kárai esetén olyan gyors gazdasági és technikai javításra, amint ez a módjában áll. Az Szolgáltató nem tudja megígérni, hogy a rendszer megszakítás nélkül rendelkezésre áll és a kívánt internetes kapcsolat mindig előállítható. Amennyiben a rendszerben elengedhetetlen, a zavartalan használatot létrehozó munkálatokra van szükség, a Szolgáltatónak joga van a szolgáltatásait átmeneti időre megszakítani, legfőbbképpen a telekommunikációs kapcsolatot megszakítására, vagy rövid időre való leállás karbantartási műveletek végett. Internetes idő kiesés vagy más zavarok esetén, melyeket nem az Szolgáltató okoz, kizárt a Szolgáltató felelősségre vonása. A jótállás kizárt, kivéve szándékosság és durva hiányosság esetén.
 12. Minden a Szolgáltató által felkínált adatok kizárólagosan információs jellegűek. A Szolgáltató a weboldal tartalmának helyességéért (benne foglalt azon tartalmak is, melyek a kívülálló linkek által elérhetőek) nem vállal felelősséget. A Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződés nem ruházható át egy harmadik fél részére.
 13. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által rögzített adatok valóságtartalmáért. A Megrendelő saját felelőssége, hogy az általa megadott adatok, feltüntetett árak megadása, valamint a megadott árak magukban foglalják a járulékos költségeket és adókat és minden a szolgáltatással kapcsolatos információt.
 14. Megrendelő hozzájárul, hogy hirdetésének tartalmát, pl. fényképek felhasználását a Szolgáltató igénybe veszi, külső reklám felületen népszerűsíti a Megrendelő nem pereli, vagy nem követel kárpótlást a Szolgáltatótól.
 15. Megrendelő elismeri a Szolgáltató adatbázisát, mint védett adatbázist, a jogvédelmi törvények értelmében. Mindenféle adat felhasználása, mint logók, és más adatok felhasználása, csak a Szolgáltató írásos engedélye alapján lehetséges. A szoftver és a hozzátartozó adatok szerzői jogai védettek. A Megrendelőnek nincs joga semmiféle módszer felhasználásával, segítségével és forrásprogramok segítségével a szoftver előállítására vagy tartalmának felhasználására. Tilos a tartalmak változtatása, másolása, más nyelvre való fordítása, visszafejlesztése, szegmentálása. Megrendelő kötelezi magát, hogy a Szolgáltató szolgáltatásait a szerződés keretein belül szerzett ismereteket, különösképpen a technikai és gazdasági adatokat, valamint a további ismeretek titokban tartja.
 16. A Szolgáltató a hirdetés eredményességéért garanciát nem tud vállalni, ezért a Megrendelő elfogadja, hogy ilyen alapon kártérítési követeléssel nem léphet fel. Ugyanakkor a Szolgáltató, a tőle elvárható legnagyobb eredményességre törekszik.
 17. Abban az esetben, ha a Szolgáltató mondja fel a szerződést és a regisztrációs díj megfizetésétől hat hónap nem telt még el, a Szolgáltató köteles a befizetett regisztrációs díjat teljes egészében visszatéríteni. Amennyiben a Szolgáltató a Megrendelő által vállalt kötelezettségek be nem tartása miatt kénytelen felmondani a szerződést a regisztrációs díj visszafizetésére nem köteles. Ha a szerződést a Megrendelő mondja fel, akkor a Szolgáltató a regisztrációs díjat köteles visszafizetni abban az esetben, ha a Szolgáltatónak felróható szerződésszegés áll fenn.
 18. Megrendelő teljes felelősséget vállal és szavatolja Szolgáltató részére, hogy jogosult felhasználni minden átadott nevet, címet, védjegyet, szerzői jogvédelem alatt álló anyagot, kereskedelmi nevet, szolgáltatói jegyet és emblémát, vagy egyéb szerzői szöveget és vállalja, hogy az adatokat (információs anyagot) úgy adja át Szolgáltató részére, hogy az minden tekintetben megfeleljen a fennálló jogszabályoknak, ideértve a hamis, csalárd, megtévesztő, vagy félrevezető hirdetések tilalmáról szóló jogszabályoknak, valamint az engedélyező hatóságok engedélyezésre vonatkozó valamennyi előírásának.
 19. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. Felek a jelen szerződésből eredő vitáikat minden esetben megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben a békés rendezés 60 napon belül nem vezetne eredményre, úgy felek a viták eldöntését jogi útra terelik. Felek a jelen szerződésből eredő vitáik eldöntésére, hatáskörtől függően, a Vas Megyei Bíróság, illetékességének vetik alá magukat.
 20.  
Utazás Nyereményjáték
szallashonlapkeszites.hu